PNDR 6.4. Afaceri Neagricole in Mediul Rural

Despre
program

Fermierii sau Intreprinderile Micro si Mici, PFA, II, IL, SNC, SCA, SRL, Cooperativele pot obtine pana la 200.000 euro pentru a demara si dezvolta afaceri neagricole in mediul rural prin Programul PNDR 6.4 Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale 2021. Sprijinul acordat prin sM 6.4 contribuie la promovarea diversificarii activitatilor agricole prin crearea de activitati noi neagricole in mediu rural, obtinerea de venituri alternative pentru populatia din mediul rural si reducerea gradului de dependenta fata de sectorul agricol, ceea ce contribuie la o dezvoltare economica durabila si reducerea saraciei in spatiul rural. Eligibilitate atat pentru start-up cat si pentru firme cu vechime.

 
 

Pe scurt:

Valoare finantare

Maxim 200.000 euro

Conditii

1.Demararea Plan de Afaceri in max 9 luni de la aprobare
2. In max 3 ani de la prima transa: realizare vanzari in procent de min 30% din valoarea primei transe

Eligibilitate

IMMuri (doar Micro si Mici) – PFA, II, SRL, SA, SOCIETATE IN COMANDITA SIMPLA, SOCIETATE IN COMANDITA PE ACTIUNI, SOCIETATE IN NUME COLECTIV, SOCIETATE AGRICOLA, COOPERATIVA AGRICOLA cu Sediul Social (si punctul de lucru daca este cazul) in mediul RURAL

Intensitate Finantare

90% Finantare cu fonduri nerambursabile, 10% Cofinantare pentru Activitati de Productie, Servicii Medicale, Sanitar Veterinare si Agroturism sau Fermieri care isi diversifica activitatea

70% Finantare cu fonduri nerambursabile , 30% Cofinantare pentru restul cazurilor

Cheltuieli eligibile

Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv constructia de cladiri, echipamente, utilaje, consultanta, proiectare, marketing propuse in Planul de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

– NU sunt eligibile achizitie de utilaje si echipamente agricole , bunuri second hand, terenuri, cheltuieli infiintare si functionare intreprinderi (salarii, obţinerea avizelor de funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative)

Grila de Punctaj PNDR 6.4 Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale 2021

1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activități non agricolemax 20
1.1. Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/ membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/ Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile).
* în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri limitrofe acesteia
20
2. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere în conformitate cu Strategia Națională de Competitivitate sau Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunăriimax 35
2.1. Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere (cu excepția serviciilor medicale, sanitar-veterinare și de agroturism).
*Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului CAEN aferent serviciului scorat. – Vezi Anexa 7
35
2.2. Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere, servicii medicale, sanitar-veterinare.
*Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent activității scorate
20
2.3. Proiecte ce vizează activități de agroturism10
3. Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate.max 10
3.1. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/ sau servicii de agrement) în zonele cu potențial turistic ridicat5
3.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement7 ce vor fi desfășurate în zonele cu destinații ecoturistice sau în zone cu arii naturale protejate – vor primi punctaj numai acele activități dependente de o structura de cazare agroturistică dar care nu fac parte din criteriile obligatorii pentru clasificarea acesteia conform Ordinului nr. 65/2013 (ex. bird-watching, echitație etc).5
4.Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice;max20
4.1. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)25
4.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)15
5. Principiul localizării întregii activități a solicitantului în spațiul ruralmax 15
5.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere care are întreaga activitate localizată în spațiul rural15
TOTAL100

Cum puteti maximiza sansele de a obtine finantarea?

Cu cat indepliniti mai multe din criteriile de mai jos, cu atat mai mult va puteti creste punctajul si implicit sansele de a obtine finantarea:

 • Sunteti fermier (inregistrat la APIA/SNSVSA, etc) de mai mult de 12 luni / sau societatea d-voastra a desfasurat activitati agricole cel putin 12 luni (la data depunerii dosarului pentru fianantare)
 • Activitatile planului de afacere sunt in sectoarele: agroturism, servicii medicale, sanitar-veterinare, textile si pielarie, mestesuguri, fabricare electronice, fabricare bijuterii, fabricare mobila, lucrari instalatii electrice, incalzire si aer conditionat, ipsoserie, tamplarie, dulgherie, service auto, spalatorii auto, industrii creative)- vezi mai jos Lista Codurilor CAEN cu punctaj aditional
 • Demarati o afacere turistica intr-o zona cu potential turistic ridicat sau zona cu destinatie ecoturistica – vezi Lista Zonelor cu Potential Turistic Ridicat si Lista Zonelor cu Destinatii Ecoturistice
 • In primii 3 ani de la prima transa planificati realizare de vanzari in procent mai mare de 40% din valoarea primei transe

Euro-consult.ro, cu noi accesati cu succes fonduri europene.

Ce facem pentru dumneavoastra?

01

Verificare Eligibilitate

Verificam Eligibilitatea d-voastra, a firmei, a proiectului si a costurilor.

02

Calcul Punctaj Estimativ

Calculam sansele dumneavoastra de reusita (punctajul estimativ).

03

Elaborare proiect

Calculam sansele dumneavoastra de reusita (punctajul estimativ).

04

Implementare proiect

Project management, achizitii si cereri de rambursare.

05

Audit si Monitorizare

Monitorizare, audit proiect, relatia cu organismenle de finantare, elaborare rapoarte de durabilitate.

Coduri CAEN ELIGIBILE

Clasa CAENActivitatea din economia naţionalăEligibil DA/NU
1107Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliateDA
1310Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textileDA
1320Producţia de ţesăturiDA
1330Finisarea materialelor textileDA
1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetareDA
1392Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)DA
1393Fabricarea de covoare şi mocheteDA
1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plaseDA
1395Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminteDA
1396Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textileDA
1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.DA
1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din pieleDA
1412Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucruDA
1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)DA
1414Fabricarea de articole de lenjerie de corpDA
1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.DA
1420Fabricarea articolelor din blanăDA
1431Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterieDA
1439Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminteDA
1511Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilorDA
1512Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşamentDA
1520Fabricarea încălţăminteiDA
1621Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemnDA
1622Fabricarea parchetului asamblat în panouriDA
1623Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţiiDA
1624Fabricarea ambalajelor din lemnDA
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletiteDA
1721Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi cartonDA
1722Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau cartonDA
1723Fabricarea articolelor de papetărieDA
1724Fabricarea tapetuluiDA
1729Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.DA
1811Tipărirea ziarelorDA
1812Alte activităţi de tipărire n.c.a.DA
1813Servicii pregătitoare pentru pretipărireDA
1814Legătorie şi servicii conexeDA
2012Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilorDA
2013Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bazăDA
2015Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoaseDA
2020Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimiceDA
2030Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilorDA
2041Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinereDA
2042Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)DA
2052Fabricarea cleiurilorDA
2053Fabricarea uleiurilor esenţialeDA
2059Fabricarea altor produse chimice n.c.a.DA
2120Fabricarea preparatelor farmaceuticeDA
2211Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelorDA
2219Fabricarea altor produse din cauciucDA
2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plasticDA
2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plasticDA
2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţiiDA
2229Fabricarea altor produse din material plasticDA
2311Fabricarea sticlei plateDA
2312Prelucrarea şi fasonarea sticlei plateDA
2313Fabricarea articolelor din sticlăDA
2314Fabricarea fibrelor din sticlăDA
2319Fabricarea de sticlărie tehnicăDA
2320Fabricarea de produse refractareDA
2331Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramicăDA
2332Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsăDA
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamentalDA
2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramicăDA
2343Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramicăDA
2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramicăDA
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.DA
2352Fabricarea varului şi ipsosuluiDA
2361Fabricarea produselor din beton pentru construcţiiDA
2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţiiDA
2365Fabricarea produselor din azbocimentDA
2369Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsosDA
2370Tăierea, fasonarea şi finisarea pietreiDA
2391Fabricarea produselor abraziveDA
2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.DA
2431Tragere la rece a barelorDA
2432Laminare la rece a benzilor îngusteDA
2433Producţia de profile obţinute la receDA
2434Trefilarea firelor la receDA
2441Producţia metalelor preţioaseDA
2451Turnarea fonteiDA
2452Turnarea oţeluluiDA
2453Turnarea metalelor neferoase uşoareDA
2454Turnarea altor metale neferoaseDA
2511Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metaliceDA
2512Fabricarea de uşi şi ferestre din metalDA
2521Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centralăDA
2529Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metaliceDA
2561Tratarea şi acoperirea metalelorDA
2562Operaţiuni de mecanică generalăDA
2571Fabricarea produselor de tăiatDA
2572Fabricarea articolelor de feronerieDA
2573Fabricarea uneltelorDA
2591Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţelDA
2592Fabricarea ambalajelor uşoare din metalDA
2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuriDA
2594Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibeDA
2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.DA
2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)DA
2612Fabricarea altor componente electroniceDA
2620Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor perifericeDA
2630Fabricarea echipamentelor de comunicaţiiDA
2640Fabricarea produselor electronice de larg consumDA
2651Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţieDA
2652Producţia de ceasuriDA
2660Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapieDA
2670Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotograficeDA
2680Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilorDA
2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electriceDA
2712Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţiiDA
2720Fabricarea de acumulatori şi bateriiDA
2731Fabricarea de cabluri cu fibră opticăDA
2732Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electroniceDA
2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electroniceDA
2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminatDA
2751Fabricarea de aparate electrocasniceDA
2752Fabricarea de echipamente casnice neelectriceDA
2790Fabricarea altor echipamente electriceDA
2811Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)DA
2812Fabricarea de motoare hidrauliceDA
2813Fabricarea de pompe şi compresoareDA
2814Fabricarea de articole de robinetărieDA
2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisieDA
2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelorDA
2822Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulatDA
2823Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)DA
2824Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electricDA
2825Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnicDA
2829Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generalăDA
2830Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiereDA
2841Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metaluluiDA
2849Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.DA
2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgieDA
2892Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţiiDA
2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunuluiDA
2894Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielărieiDA
2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonuluiDA
2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciuculuiDA
2899Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.DA
2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutierDA
2920Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi semiremorciDA
2931Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi motoare de autovehiculeDA
2932Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehiculeDA
3011Construcţia de nave şi structuri plutitoareDA
3012Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrementDA
3020Fabricarea materialului rulantDA
3030Fabricarea de aeronave şi nave spaţialeDA
3091Fabricarea de motocicleteDA
3092Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invaliziDA
3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.DA
3101Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazineDA
3102Fabricarea de mobilă pentru bucătăriiDA
3103Fabricarea de saltele şi somiereDA
3109Fabricarea de mobilă n.c.a.DA
3212Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioaseDA
3213Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similareDA
3220Fabricarea instrumentelor muzicaleDA
3230Fabricarea articolelor pentru sportDA
3240Fabricarea jocurilor şi jucăriilorDA
3250Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologiceDA
3291Fabricarea măturilor şi periilorDA
3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.DA
3311Repararea articolelor fabricate din metalDA
3312Repararea maşinilorDA
3313Repararea echipamentelor electronice şi opticeDA
3314Repararea echipamentelor electriceDA
3315Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilorDA
3316Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţialeDA
3317Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.DA
3319Repararea altor echipamenteDA
3320Instalarea maşinilor şi echipamentelor industrialeDA
3530Furnizarea de abur şi aer condiţionatDA
3811Colectarea deşeurilor nepericuloaseDA
3812Colectarea deşeurilor periculoaseDA
3821Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloaseDA
3822Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoaseDA
3831Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelorDA
3832Recuperarea materialelor reciclabile sortateDA
3900Activităţi şi servicii de decontaminareDA
4313Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţiiDA
4321Lucrări de instalaţii electriceDA
4322Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionatDA
4329Alte lucrări de instalaţii pentru construcţiiDA
4331Lucrări de ipsoserieDA
4332Lucrări de tâmplărie şi dulgherieDA
4333Lucrări de pardosire şi placare a pereţilorDA
4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuriDA
4339Alte lucrări de finisareDA
4520Întreţinerea şi repararea autovehiculelorDA
4941Transporturi rutiere de mărfuriDA
4942Servicii de mutareDA
5210DepozităriDA
5221Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestreDA
5224ManipulăriDA
5229Alte activităţi anexe transporturilorDA
5320Alte activităţi poştale şi de curierDA
5520Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă duratăDA
5590Alte servicii de cazareDA
5610RestauranteDA
5621Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimenteDA
5629Alte servicii de alimentaţie n.c.a.DA
5811Activităţi de editare a cărţilorDA
5812Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similareDA
5813Activităţi de editare a ziarelorDA
5814Activităţi de editare a revistelor şi periodicelorDA
5819Alte activităţi de editareDA
5821Activităţi de editare a jocurilor de calculatorDA
5829Activităţi de editare a altor produse softwareDA
6020Activităţi de difuzare a programelor de televiziuneDA
6201Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client)DA
6202Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţieiDA
6203Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calculDA
6209Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţieiDA
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexeDA
6312Activităţi ale portalurilor webDA
6391Activităţi ale agenţiilor de ştiriDA
6399Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.DA
6910Activităţi juridiceDA
6920Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscalDA
7021Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicăriiDA
7022Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi managementDA
7111Activităţi de arhitecturăDA
7112Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acesteaDA
7120Activităţi de testări şi analize tehniceDA
7311Activităţi ale agenţiilor de publicitateDA
7410Activităţi de design specializatDA
7420Activităţi fotograficeDA
7430Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)DA
7490Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, n.c.a.DA
7500Activităţi veterinareDA
7721Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportivDA
7810Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncăDA
7820Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personaluluiDA
7830Servicii de furnizare şi management al forţei de muncăDA
7911Activităţi ale agenţiilor turisticeDA
7912Activităţi ale tur-operatorilorDA
7990Alte activităţi de rezervare şi asistenţă turisticăDA
8020Activităţi de servicii privind sistemele de securizareDA
8110Activităţi de servicii suport combinateDA
8121Activităţi generale de curăţenie a clădirilorDA
8122Activităţi specializate de curăţenieDA
8129Alte activităţi de curăţenieDA
8211Activităţi combinate de secretariatDA
8219Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariatDA
8230Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselorDA
8292Activităţi de ambalareDA
8299Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.DA
8621Activităţi de asistenţă medicală generalăDA
8622Activităţi de asistenţă medicală specializatăDA
8623Activităţi de asistenţă stomatologicăDA
8690Alte activităţi referitoare la sănătatea umanăDA
9001Activităţi de interpretare artistică (spectacole)DA
9002Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)DA
9003Activităţi de creaţie artisticăDA
9004Activităţi de gestionare a sălilor de spectacolDA
9311Activităţi ale bazelor sportiveDA
9312Activităţi ale cluburilor sportiveDA
9313Activităţi ale centrelor de fitnessDA
9319Alte activităţi sportiveDA
9321Bâlciuri şi parcuri de distracţiiDA
9329Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.DA
9511Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor perifericeDA
9512Repararea echipamentelor de comunicaţiiDA
9521Repararea aparatelor electronice de uz casnicDA
9522Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădinăDA
9523Repararea încălţămintei şi a articolelor din pieleDA
9524Repararea mobilei şi a furniturilor casniceDA
9525Repararea ceasurilor şi a bijuteriilorDA
9529Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.DA
9601Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blanăDA
9602Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţareDA
9603Activităţi de pompe funebre şi similareDA
9604Activităţi de întreţinere corporalăDA
9609Alte activităţi de servicii n.c.a.DA
 
 
 
 

Lista Codurilor CAEN care obtin punctaj aditional pe grila de punctaj Program PNDR 6.4 Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale 2021

 

Clasa CAENActivitatea din economia naţionalăDomeniuPunctaj
1310Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textileTextile si Pielarie30
1320Producţia de ţesăturiTextile si Pielarie30
1330Finisarea materialelor textileTextile si Pielarie30
1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetareTextile si Pielarie30
1392Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)Textile si Pielarie30
1393Fabricarea de covoare şi mocheteTextile si Pielarie30
1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plaseTextile si Pielarie30
1395Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminteTextile si Pielarie30
1396Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textileTextile si Pielarie30
1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.Textile si Pielarie30
1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din pieleTextile si Pielarie30
1412Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucruTextile si Pielarie30
1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)Textile si Pielarie30
1414Fabricarea de articole de lenjerie de corpTextile si Pielarie30
1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.Idustrii Creative (Numai pt Mestesug)/Textile si Pielarie30
1420Fabricarea articolelor din blanăIdustrii Creative (Numai pt Mestesug)/Textile si Pielarie30
1431Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterieIdustrii Creative (Numai pt Mestesug)/Textile si Pielarie30
1511Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilorIdustrii Creative (Numai pt Mestesug)/Textile si Pielarie30
1512Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşamentIdustrii Creative (Numai pt Mestesug)/Textile si Pielarie30
1520Fabricarea încălţăminteiIdustrii Creative (Numai pt Mestesug)/Textile si Pielarie30
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletiteIdustrii Creative (Numai pt Mestesug)30
2041Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinereIdustrii Creative (Numai pt Mestesug)30
2042Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)Idustrii Creative (Numai pt Mestesug)30
2313Fabricarea articolelor din sticlăIdustrii Creative (Numai pt Mestesug)30
2332Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsăIdustrii Creative (Numai pt Mestesug)30
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamentalIdustrii Creative (Numai pt Mestesug)30
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.Idustrii Creative (Numai pt Mestesug)30
2370Tăierea, fasonarea şi finisarea pietreiIdustrii Creative (Numai pt Mestesug)30
2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.Idustrii Creative (Numai pt Mestesug)30
2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)Tehnologia Informatiilor30
2612Fabricarea altor componente electroniceTehnologia Informatiilor30
2620Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor perifericeTehnologia Informatiilor30
2630Fabricarea echipamentelor de comunicaţiiTehnologia Informatiilor30
2651Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţieTehnologia Informatiilor30
2823Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)Tehnologia Informatiilor30
3109Fabricarea de mobilă n.c.a.Idustrii Creative (Numai pt Mestesug)30
3212Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioaseIdustrii Creative (Numai pt Mestesug)30
3220Fabricarea instrumentelor muzicaleIdustrii Creative (Numai pt Mestesug)30
3240Fabricarea jocurilor şi jucăriilorIdustrii Creative (Numai pt Mestesug)30
3291Fabricarea măturilor şi periilorIdustrii Creative (Numai pt Mestesug)30
3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.Idustrii Creative (Numai pt Mestesug)30
3315Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilorServicii pt populatia spatiu rural45
3319Repararea altor echipamenteServicii pt populatia spatiu rural45
3700Colectarea şi epurarea apelor uzateServicii pt populatia spatiu rural45
3811Colectarea deşeurilor nepericuloaseServicii pt populatia spatiu rural45
4321Lucrări de instalaţii electriceServicii pt populatia spatiu rural45
4322Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionatServicii pt populatia spatiu rural45
4329Alte lucrări de instalaţii pentru construcţiiServicii pt populatia spatiu rural45
4331Lucrări de ipsoserieServicii pt populatia spatiu rural45
4332Lucrări de tâmplărie şi dulgherieServicii pt populatia spatiu rural45
4333Lucrări de pardosire şi placare a pereţilorServicii pt populatia spatiu rural45
4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuriServicii pt populatia spatiu rural45
4339Alte lucrări de finisareServicii pt populatia spatiu rural45
4520Întreţinerea şi repararea autovehiculelorServicii pt populatia spatiu rural45
5520Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă duratăAgroturism10
5811Activităţi de editare a cărţilorIndustrii Creative30
5812Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similareIndustrii Creative30
5813Activităţi de editare a ziarelorIndustrii Creative30
5814Activităţi de editare a revistelor şi periodicelorIndustrii Creative30
5819Alte activităţi de editareIndustrii Creative30
5821Activităţi de editare a jocurilor de calculatorIndustrii Creative / Tehologia Informatiilor30
5829Activităţi de editare a altor produse softwareIndustrii Creative / Tehologia Informatiilor30
6020Activităţi de difuzare a programelor de televiziuneIndustrii Creative30
6201Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client)Industrii Creative / Tehologia Informatiilor30
6202Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţieiIndustrii Creative / Tehologia Informatiilor45
6203Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calculIndustrii Creative / Tehologia Informatiilor45
6209Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţieiIndustrii Creative / Tehologia Informatiilor45
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexeTehnologia Informatiilor45
6312Activităţi ale portalurilor webTehnologia Informatiilor45
7111Activităţi de arhitecturăIndustrii Creative45
7311Activităţi ale agenţiilor de publicitateIndustrii Creative45
7410Activităţi de design specializatIndustrii Creative45
7420Activităţi fotograficeIndustrii Creative45
7500Activităţi veterinareServicii pt populatia spatiu rural30
7911Activităţi ale agenţiilor turisticeServicii pt populatia spatiu rural45
7912Activităţi ale tur-operatorilorServicii pt populatia spatiu rural45
7990Alte activităţi de rezervare şi asistenţă turisticăServicii pt populatia spatiu rural45
8219Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariatServicii pt populatia spatiu rural45
8621Activităţi de asistenţă medicală generalăServicii pt populatia spatiu rural30
8622Activităţi de asistenţă medicală specializatăServicii pt populatia spatiu rural30
8623Activităţi de asistenţă stomatologicăServicii pt populatia spatiu rural30
8690Alte activităţi referitoare la sănătatea umanăServicii pt populatia spatiu rural30
8710Activităţi ale centrelor de îngrijire medicalăServicii pt populatia spatiu rural30
9001Activităţi de interpretare artistică (spectacole)Industrii Creative45
9002Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)Industrii Creative45
9003Activităţi de creaţie artisticăIndustrii Creative45
9004Activităţi de gestionare a sălilor de spectacolIndustrii Creative45
9321Bâlciuri şi parcuri de distracţiiServicii pt populatia spatiu rural45
9329Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.Servicii pt populatia spatiu rural45
9511Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor perifericeServicii pt populatia spatiu rural45
9512Repararea echipamentelor de comunicaţiiServicii pt populatia spatiu rural45
9521Repararea aparatelor electronice de uz casnicServicii pt populatia spatiu rural45
9522Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădinăServicii pt populatia spatiu rural45
9523Repararea încălţămintei şi a articolelor din pieleServicii pt populatia spatiu rural45
9524Repararea mobilei şi a furniturilor casniceServicii pt populatia spatiu rural45
9525Repararea ceasurilor şi a bijuteriilorServicii pt populatia spatiu rural45
9529Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.Servicii pt populatia spatiu rural45
9601Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blanăServicii pt populatia spatiu rural45
9602Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţareServicii pt populatia spatiu rural45
9603Activităţi de pompe funebre şi similareServicii pt populatia spatiu rural45

Lista Zonelor cu Destinatii Ecoturistice care obtin punctaj pe Program PNDR 6.4 Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale 2021

JUDEȚ – LOCALITATE:

 • MARAMURES BUDEȘTI
 • MARAMURES CĂLINEȘTI
 • MARAMURES DESEȘTI
 • MARAMURES OCNA ȘUGATAG
 • BRASOV ORAȘ ZĂRNEȘTI
 • HUNEDOARA ORAȘ HAȚEG
 • HUNEDOARA TOTEȘTI
 • HUNEDOARA SARMIZEGETUSA
 • HUNEDOARA DENSUȘ
 • HUNEDOARA RĂCHITOVA
 • HUNEDOARA GENERAL BERTHELOT
 • HUNEDOARA BARU
 • HUNEDOARA SÂNTĂMĂRIA-ORLEA
 • NEAMT ORAȘ TÂRGU NEAMȚ
 • NEAMT AGAPIA
 • NEAMT BĂLȚĂTEȘTI
 • NEAMT CRĂCĂOANI
 • NEAMT VÂNĂTORI-NEAMȚ